9789033129766

Lezenisdromen met open ogen AVI E4 © 2019 Den Hertog B.V., Houten ISBN 978 90 331 2976 6 www.uitgeverijdenhertog.nl Illustraties: Roelof van der Schans Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schrif- telijke toestemming van de uitgever.

RkJQdWJsaXNoZXIy