» Homepage
Rik
Valkenburg
1923, overleden 1994

Rik Valkenburg werd geboren op 20 november 1923 en overleed op 23 april 1994. Hij was van huis uit herenkapper. In zijn vrije tijd schreef hij allerhande artikelen. In 1950 werd het eerste door hem geschreven manuscript onmiddellijk geaccepteerd door de uitgever. Na een bromfietsongeluk in 1964 werkte hij nog maar halve dagen. Vanaf 1971 was hij full‑time publicist en runde zijn broer de kapperszaak. Verder was hij redactie‑secretaris van het opinieblad ‘Koers’ en voorzitter van het comité dat ontmoetingsdagen voor reformatorische schrijvers organiseerde.


Van Rik Valkenburg is een lijst van meer dan 100 publicaties op het Documentatiecentrum beschikbaar. De boeken variëren van jeugdboeken tot populaire geschiedschrijving via persoonlijke herinneringen. Het interview is een middel geweest dat Rik Valkenburg op eigen wijze heeft vorm gegeven.

Lees meer

Boeken

Boeken staan alfabetisch gesorteerd op auteursnaam.

Nieuwsbrief    CAPTCHA code: