Auteur: Mauritz J.H. e.a.
Titel: Dienen in het ambt
Ondertitel: Handreiking aan kerkenraden
Bindwijze: paperback
Bladzijden: 160
ISBN: 9789033130038
Prijs: € 14,90
Koop dit boek
Het is een voorrecht om ambtsdrager te mogen zijn. Maar wat houdt het allemaal in? Een vraag die op je afkomt als je gekozen wordt tot diaken of ouderling. Hoe kun je je als ambtsdrager voorbereiden op het ambtelijk werk? Welke taken zijn er? Wat wordt er van je verwacht tijdens een ambtelijk bezoek of tijdens de huisbezoeken? Wat gebeurt er tijdens de kerkenraadsvergadering? En hoe moet je omgaan met verschillende pastorale situaties? Het zijn vragen waarmee elke ambtsdrager geconfronteerd wordt.
Het dienen in een ambt is een voortreffelijk werk (1 Tim. 3:1), maar iedere ambtsdrager ervaart dat dit werk niet eenvoudig is. We mogen weten dat er bekwaamheid is die Gods Geest schenkt. Niettemin is toerusting voor dit werk belangrijk.

In deze uitgave worden handreikingen gegeven aan diakenen en ouderlingen voor de praktijk van het ambtelijk werk. Naast aandacht voor het huisbezoek zijn er aanwijzingen voor het gesprek in het gezin; rond de sacramenten; bij ziekte en sterven; aandacht voor kinderen en jongeren. Ook wordt aandacht gegeven aan de verschillende aspecten van de kerkenraadsvergadering.
Mauritz J.H. e.a.

Er is geen beschrijving van deze auteur.
Meer boeken van deze auteur
18 december 2019, recensie geplaatst in: Gomarus
'Zeker voor broeders die voor het eerst bevestigd worden, is dit een onderwijzend boekje. Ook voor broeders met meer of veel ervaring is dit boekje geschikt om te lezen en de ambtelijke praktijk er eens naast te leggen.' Lees meer...

3 januari 2020, recensie in: Eilandennieuws
'Een boek, niet alleen voor kerkenraden, maar voor ieder belangstellend lid van de gemeente. Van harte aanbevolen ter lezing, bestudering en overweging.' Lees meer...

13 februari 2020, recensie geplaatst in: De Saambinder
Behartenswaardige dingen komen in dit boek aan de orde.
Lees meer...