Auteur: Kohlbrugge, dr. H.F.
Titel: Waakt en bidt!
Ondertitel: Woorden van vermaning en vertroosting
Bindwijze: gebonden
Bladzijden: 112
ISBN: 9789033129858
Prijs: € 14,90
Koop dit boek
Deze acht preken over 1 Petrus 5:5-11 bevatten woorden van vermaning, bemoediging en vertroosting. Kohlbrugge heeft ze in 1874 gehouden, een jaar voor zijn overlijden. Ze zijn pastoraal van aard en er klinkt bewogenheid met het heil van zondaren in door. Steeds staat het Woord centraal, vanuit het werk van Christus.
Kohlbrugge, dr. H.F.

Dr. H.F. Kohlbrugge (1803-1875), predikant van de Niederländisch Reformierte Gemeinde te Elberfeld, was een van de belangrijkste theologen uit de negentiende eeuw. Zijn theologie vertoont een nauwe verwantschap met de leer van de reformatoren.

Meer boeken van deze auteur