Auteur: Winslow, Octavius
Titel: De Heere is mijn Deel
Ondertitel:
Bindwijze: gebonden
Bladzijden: 140
ISBN: 9789033129452
Druk: 2e
Prijs: € 13,50
  Eerste hoofdstukKoop dit boek
De titel van de 31 korte overdenkingen in dit boek is ontleend aan het woord van Jeremia in Klaagliederen 3:24: 'De Heere is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.' Het is bemoedigend van inhoud voor allen die de Heere zoeken en vrezen. De ondertitel van de oorspronkelijke uitgave geeft aan dat er van Godswege elke dag in hun noden en behoeften wordt voorzien. De Heere helpt, leidt en regeert de Zijnen. In Christus is Hij hun nabij. Hij is voor hen alles en in allen.

Octavius Winslow (1808-1878) was de achtste zoon van Thomas Winslow en Mary Winslow-Forbes. Zijn moeder heeft door haar geschriften veel bekendheid gekregen. Octavius diende als predikant enkele gemeenten in Amerika en Engeland.
Winslow, Octavius

Octavius Winslow (1808-1878), in ons land vooral bekend door zijn Morgengedachten en Avondgedachten, diende aanvankelijk als baptistenpredikant enkele gemeenten in Amerika en Engeland. De laatste tien jaren van zijn leven stond hij in het ambt in de anglicaanse Emmanuel Church te Brighton. Zijn moeder was de bekende Mary Winslow.

Meer boeken van deze auteur
14 november 2018, recensie in: Gomarus
'Voor ieder die de Heere Jezus heeft liefgekregen ligt hier heel veel onderwijs.' Lees meer...

27 december 2018, bespreking in: Reformatorisch Dagblad
'Centraal in deze korte overdenkingen staat de Zaligmaker der wereld, de Heere Jezus Christus.' Lees meer...

28 december 2018, recensie in: Eilandennieuws
'Wat is het middelpunt in deze overdenkingen? De Zaligmaker, Jezus Christus in Zijn vele hoedanigheden ten gunste van degenen die Hem liefhebben en volgen.' Lees meer...

17 januari 2019, recensie in: GezinsGids
'In ieder hoofdstukje wordt de rijkdom  van het 'Deel' verder ontvouwd.' Lees meer...

7 februari 2019, recensie in: De Waarheidsvriend
'Mooi uitgegeven boekje met 31 overdenkingen.' Lees meer...