Auteur: Luther, Maarten
Titel: Door het geloof alleen
Ondertitel:
Bindwijze: gebonden
Bladzijden: 95
ISBN: 9789033129421
Prijs: € 12,50
  Eerste hoofdstukKoop dit boek
Maarten Luther voelde een diepe verbondenheid met de apostel Paulus, vooral met diens brief aan de Galaten. Daarin vond hij de heldere boodschap van de rechtvaardiging door het geloof, zoals hij die zelf ook beleefde en tot uitgangspunt van zijn theologie maakte. Een mens vindt alleen bevrijding en rust door het geloof in Christus, en niet door het naleven van allerlei wetten of het doen van goede werken. Dat is ook de kern van dit boek, een uitleg van Galaten 3:23-29. Daarin maakt Luther duidelijk hoe hij de verhouding ziet tussen Wet en Evangelie, geloof en werken. Een christen wil leven naar Gods wet, niet uit vrome plicht of zucht naar verdienste, maar uit liefde tot God en de naaste, omdat hij weet wat het betekent te leven uit genade, op grond van de verdiensten van Christus.
Luther, Maarten

Er is geen beschrijving van deze auteur.
Meer boeken van deze auteur
2 november 2018, recensie in: Eilandennieuws
'Rond de Hervorming is dit een handzaam boekje om ter hand te nemen: Neem en lees!' Lees meer...

10 januari 2019, recensie in: Visie
'Een hartstochtelijk geschrift, waarin je Maarten Lther in het hart kijkt.' Lees meer...

14 maart 2019, recensie in: GezinsGids
'Luther schrijft heel eenvoudig, maar graaft soms toch heel diep. Dat maakt het boekje aantrekkelijk.' Lees meer...