Auteur: Floor, W.
Titel: Leer ons onze dagen tellen
Ondertitel: Acht oefeningen
ISBN: 9789033129230
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar
  Eerste hoofdstuk
'Neem uw kostelijke genadetijd boven alles in acht, want na deze tijd zal er geen tijd meer zijn.' Dat is de boodschap die als een rode draad loopt door alle oefeningen van Wulfert Floor. De kortheid van het leven, dat vol van moeite en verdriet is, ervaarde de landbouwer van Driebergen van heel dichtbij. Het echtpaar Floor kreeg acht kinderen van wie er één levenloos ter wereld kwam, drie stierven voor hun tweede jaar aan tuberculose en één zoon overleed op de leeftijd van twintig jaar. Zelf overleefde Floor zijn vrouw, nog geen 50 jaar oud. Toen hij zelf op 58-jarige leeftijd het tijdelijke met het eeuwige verwisselde, mocht hij toch gewagen van de vrede en de troost die hij in de Heere Jezus gezocht én gevonden had.

In de acht oefeningen in deze uitgave wil Floor ons met nadruk bepalen 'bij de kortheid van ons leven, de zekerheid van onze dood, en de daaruit ontstane noodzakelijkheid om met alle haast de wereldse begeerlijkheid te ontvluchten en Jezus en Zijn dienst voor onze ziel te kiezen, opdat het ons in der eeuwigheid moge welgaan'.

Wulfert Floor (1818-1876) was landbouwer en oefenaar. Dit hield in dat hij wel Gods Woord, maar niet de sacramenten mocht bedienen. Hij is bekend en geliefd geworden door de vele uitgegeven oefeningen, tijdens en na zijn leven.
Floor, W.

Wulfert Floor leefde van 1818-1876. Hij was landbouwer te Driebergen en heeft vele praktikale oefeningen nagelaten.

Meer boeken van deze auteur
7 december 2018, recensie geplaatst in: Eilandennieuws
Zowel voor de leesdiensten als voor persoonlijk gebruik geven deze oefeningen stof tot nadenken.
Lees meer...

12 december 2018, recensie in: Gomarus
'Ernstig, onderzoekend en heenwijzend naar Christus. Van harte aanbevolen.' Lees meer...

27 december 2018, bespreking in: Reformatorisch Dagblad
'Waar nodig zijn de spelling en de zinsbouw aangepast en zijn verouderde woorden vervangen.' Lees meer...

28 maart 2019, recensie in: GezinsGids
'Wie dit boekje leest, zal te meer instemmen met de waarheid van het gezegde dat eenvoud een kenmerk van het ware is.' Lees meer...