Auteur: Kievit, ds. I.
Titel: De bekering van Saulus ten voorbeeld gesteld
Ondertitel:
Bindwijze: gebonden
Bladzijden: 303
ISBN: 9789033129025
Prijs: € 25,90
  Eerste hoofdstukKoop dit boek
Wat is het om een kind van God te zijn? Hoe word je het, en hoe ziet je leven er dan uit? Ds. Kievit gaat op deze vragen in aan de hand van het voorbeeld dat Gods Woord ons geeft in de bekering van Saulus. Ook kunnen we veel leren over het geestelijk leven van de apostel uit zijn brief aan de Romeinen. Door tekst voor tekst te behandelen, geeft ds. Kievit een heldere uitleg en een praktische toepassing. Het voorbeeld van Paulus biedt ons niet alleen voorwerpelijke kennis, maar wijst ook op de noodzaak om deze dingen persoonlijk te beleven door het geloof.

‚ÄčOorspronkelijk schreef ds. Kievit deze overdenkingen in de vorm van artikelen in het Gereformeerd Weekblad. Met respect voor de oorspronkelijk tekst verzorgde de heer R. Rebel de bewerking tot deze boekuitgave.

Ds. B.J. van Boven schreef een aanbevelend Ten geleide.
Kievit, ds. I.

De hervormde predikant Izaäk Kievit (1887-1954) had een vooraanstaande rol in hervormd-gereformeerde kring. Bijna dertig jaar was hij predikant in Baarn. Daarnaast was hij eindredacteur van het Gereformeerd Weekblad. Ook in bevindelijke kringen buiten de Nederlandse Hervormde Kerk was veel waardering voor Kievits werk.

 Meer boeken van deze auteur
19 juni 2018, recensie geplaatst in: Reformatorisch Dagblad
Ds. I. Kievit schreef rond 1932 meditaties over Saulus van Tarsen in het Gereformeerd Weekblad. Deze zijn in het dagboek in kortere stukjes verdeeld.
Lees meer...

20 juli 2018, recensie in: Om Sions Wil
'Deze overdenkingen over het leven en de brieven van Paulus verschenen rond 1932 in het Gereformeerd Weekblad. Ze doen niet bepaald gedateerd aan. Ds Kievit stond in eigen kring en daarbuiten als een getrouwe schriftuurlijk-bevindelijke prediker bekend.' Lees meer...

1 augustus 2018, recensie in: Gomarus
'Op treffende wijze weet de auteur steeds weer aan te werken op de vaste Grond.' Lees meer...

19 oktober 2018, recensie geplaatst in: Veluwse Kerkbode
In deze bundel zijn overdenkingen opgenomen die geplaatst zijn in het Gereformeerd Weekblad van rond 1932.
Lees meer...

22 november 2018, recensie in: GezinsGids
'Onderscheidenlijk geeft de schrijver aan wat er allemaal op de weg des levens te leren valt. Dat alles tot verheerlijking van Gods Naam.' Lees meer...

24 januari 2019, recensie in: De Saambinder
'In dit boek wordt helder verklaard hoe de Heere een arme zondaar door wedergeboorte staande houdt op zijn weg naar het verderf, tot inkeer brengt door het overtuigend en overbuigend werk van de Heilige Geest, leidt tot de kennis van Christus in een weg van recht, en hoe de weldaden uit Christus worden toegepast aan het hart.' Lees meer...

22 maart 2019, recensie in: Eilandennieuws
'Dit is Schriftuurlijk-bevindelijke kost en zal zijn weg wel vinden.' Lees meer...

28 maart 2019, recensie in: De Wachter Sions
'De weg der bekering wordt in dit boek helder uiteengezet.' Lees meer...