Auteur: Mijnders, ds. J.
Titel: De blinkende Morgenster
Ondertitel: 52 meditaties over Openbaring
Bindwijze: gebonden
Bladzijden: 221
ISBN: 9789033128677
Prijs: € 14,90
  Eerste hoofdstukKoop dit boek
Johannes verblijft op het eiland Patmos om het getuigenis van Jezus Christus. Maar de Heere betoont van Zijn oude knecht af te weten en toont hem vele dingen die geschied zijn en die nog geschieden moeten. Een bange toekomst wacht. Het schijnt alsof het rijk van de duivel voor eeuwig zal triomferen. Maar het is Christus Die de overwinning zal behalen. Johannes hoort het zelf uit Zijn mond: 'Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste; en Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid.' De 52 meditaties over Openbaring bevatten veel schriftuurlijk, praktisch onderwijs. Steeds wijzen ze heen naar Christus, het Licht der wereld, de blinkende Morgenster.
Mijnders, ds. J.

Ds. J. Mijnders (1921) werd in 1970 predikant van de Gereformeerde Gemeente Rijssen-Zuiderkerk. Daarna diende hij de gemeenten Ridderkerk en Veenendaal. In 1991 ging hij met emeritaat.

Meer boeken van deze auteur
2 januari 2018, recensie geplaatst in: Reformatorisch Dagblad
Het boek Openbaring is vol Goddelijke leringen. In 52 meditaties behandelt dominee Mijnders enige van die Goddelijke leringen.
Lees meer...

15 maart 2018, recensie in: De Saambinder
'De inhoud van dit boek is, zoals we onze broeder kennen.' Lees meer...

29 maart 2018, recensie in: GezinsGids
'De meditaties zijn zeer geschikt als leidraad bij een weeksluiting in het gezin. Ook kunnen ze bijvoorbeeld gelezen worden ter opening van een vergadering van een vrouwenvereniging.' Lees meer...