Auteur: Bor, H.
Titel: Ontmoetingen op straat
Ondertitel:
Bindwijze: paperback
Bladzijden: 126
ISBN: 9789033128622
Prijs: € 12,50
  Eerste hoofdstukKoop dit boek
Je staat in een winkel in de rij voor de kassa en iemand achter je vloekt. Wat zeg je dan? Op straat spreekt een zwerver je aan, wat doe je dan? Hoe benader je iemand die God niet kent en de Heere Jezus niet liefheeft?

In dit boek gaat oud-evangelist Bor in op het contact leggen met onze rand- en buitenkerkelijke naaste. Hoe treed ik hem of haar tegemoet? Aan de hand van veel sprekende voorbeelden vertelt hij uit zijn eigen leven. In de ontmoetingen met mensen op straat leerde hij ootmoed, geduld, liefde, het eenvoudig verwoorden van de bijbelse boodschap in de praktijk. Om in de geest van Christus zielen te winnen voor het Evangelie.Vanuit deze ervaringen geeft de auteur de lezer goede raad en bijbelse adviezen. Er zijn niet altijd passende methoden of modellen in het aanspreken van onze naasten. Wel kan dit boek een stimulans zijn om met liefde en bewogenheid getuige te zijn in een wereld die naar God niet vraagt.

H. Bor dient als lerend ouderling de Christelijke Gereformeerde Kerk van Poederoijen. Hij was van 1978 tot 2012 evangelist in Gent.
Bor, H.

H. Bor (1946) is lerend ouderling in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Poederoijen. Hij was van 1978 tot 2010 werkzaam als evangelist in Gent. In die periode, en ook daarna, was hij hoofdaalmoezenier van de Gentse rijksgevangenis.

Momenteel verricht de heer Bor pastoraat in de gevangenis van Hoogstraten (België).

Meer boeken van deze auteur
8 februari 2018, recensie in: De Saambinder
'Een waardevol boekje dat gemakkelijk leest.' Lees meer...

2 maart 2018, recensie in: Veluwse Kerkbode
'Een waardevol boekje, in het bijzonder bruikbaar voor hen die bij het evangelisatiewerk betrokken zijn.' Lees meer...

18 april 2018, recensie in: Reformatorisch Dagblad
'H. Bor, die veertig jaar ervaring heeft als evangelist, beschrijft op een boeiende wijze ontmoetingen uit de dagelijkse praktijk.' Lees meer...