Auteur: Boston, Thomas
Titel: Een belijdend leven
Ondertitel:
ISBN: 9789033125331
Druk: 2e
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar
  Eerste hoofdstuk

In 1719 heeft Thomas Boston in vier preken 2 Timotheüs 2 vers 19 behandeld: 'En een iegelijk die de Naam van Christus noemt, sta af vanongerechtigheid.'
Het 'belijdend leven' in het noemen van de Naam van Christus, komt vooral in twee aspecten van deze preken tot uiting. De gelovige belijdt Christus in het deelnemen aan het Heilig Avondmaal en in het afstaan van ongerechtigheid. In zijn leven is een niet-aflatende strijd tegen de zonde. De gelovige zal de vrede zoeken en die oprecht najagen.
Een waardevol geschenk voor hen die geloofsbelijdenis gaan afleggen of al afgelegd hebben.

Boston, Thomas

Thomas Boston (1676-1732) diende als predikant twee gemeenten in Schotland: Simprin en Ettrick. Hij was een van de grootste theologen van de achttiende eeuw.

Meer boeken van deze auteur
17 oktober 2013, recensie geplaatst in: GezinsGids
Zonder het vermogen in de mens te leggen, spreekt Boston zijn hoorders ernstig aan op hun grote verantwoordelijkheid. Lees meer...

15 november 2013, recensie geplaatst in: Om Sions wil
Een mooi en leerzaam boekje met vier preken van Boston over 2 Timotheüs 2:19.
Lees meer...