Graven in een goudmijn

19 Wij hebben de leugen van de duivel geloofd en zijn tegen God inopstandgekomen.Wij zijnvanGodafgevallen inde zondeval.Watzijndegevolgendaarvan?Wat isdetoestand van ieder mens sinds de zondeval? Remonstranten: vrije wil De remonstranten zeggen: als gevolg van de zondeval wordt ieder mens geboren als iemand die ernstig is aan- getast door het kwaad van de zonde. Ons verstand is door de zonde verduisterd, zodat wij God en onszelf niet meer kennen.Onzegevoelenszijnontregeldenonbetrouwbaar. Maarwij zijnnietcompleetverdorven,wantonzewil isníét door de zonde aangetast. Wij hebben nog steeds een vrije wil tot het goede.Wij hebbennog steeds eenwil waarmee we zélf kunnen kiezen voor het goede of het kwade. Wij kunnen er daaromzelf, met behulp vanGods genade, voor kiezen omwél of géén gehoor te geven aan de oproep van het Evangelie om ons te bekeren tot God en te geloven in de Heere Jezus. Alleen als wij er eerst zélf voor kiezen om te geloven in de Heere Jezus, komt de Heilige Geest in ons hart, en maakt Hij ons hart en leven weer nieuw. Maar als wij er niet zelf voor kiezen om in de Heere Jezus Christus te geloven, kan God ons niet redden van de straf op de zonde. Zie je wat hier onbijbels aan is? En zou je dat ook kunnen uitleggen aan anderen? Wat zegt de Bijbel? God leert ons in Zijn Woord iets heel anders. Wij zijn écht

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==