Vast geloof

Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. © 2016 Den Hertog B.V. Houten ISBN 978 90 331 2803 5 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==