Nabij u is het Woord

Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken. Romeinen 10:8 © 2016 Den Hertog B.V. Houten ISBN 978 90 331 2786 1 www.uitgeverijdenhertog.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzijdigitaal,elektronisch,mechanisch,doorfotokopieën,opnamen,of openigeanderemanier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==