Auteursinformatie

Uitslag, ds. A.C.

ds. A.C. Uitslag

Ds. A.C. Uitslag (1973) is predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk op Urk (Eben-Haëzer). Daarvoor stond hij in de gemeente van Kerkwerve.


BLOG Archief

Wie is aan U gelijk?
1 april 2015 | Ds. A.C. Uitslag

Ze was een klein meisje van zo’n vijf jaar. Tijdens een van mijn bezoeken in de gemeente zag ik haar. Ze had een mooie tekening gemaakt voor de dominee. Een tekening met twee figuurtjes. Het kleinste figuurtje was ze zelf. Daarnaast had ze een heel groot iemand getekend. Ik was benieuwd wie dat was. Zonder aarzelen riep ze uit: ‘Dat is God! Dat kunt u toch wel zien?’ Ze was een beetje beledigd dat de dominee dit niet had gezien.  Haar moeder gaf me een knipoog en fluisterde: ‘Laat maar. Zo dacht ik vroeger ook.’

Tja, dan weet je even niet zoveel te zeggen. Maar te denken was er genoeg. Dat kleine meisje had aan tafel en op school al verschillende Bijbelverhalen gehoord. Nu had ze zich een bepaalde voorstelling gemaakt van wie God is. Ze zag God als een heel groot, sterk en krachtig Iemand. Dat beeld van God was bij haar blijven hangen. Het kon warempel slechter…

Elk mens vormt zich een beeld van God. Vanaf de allereerste keer dat een klein kind uit de Bijbel hoort vertellen, gaat het zich een beeld vormen van God. Dat beeld, dat iemand heeft, kan door de loop van de jaren wijzigen. Dat kan gebeuren doordat de Bijbel nauwkeuriger wordt gelezen. Het kan ook een gevolg zijn van de kruisen die op de levensweg komen of door de innerlijke gesteldheid van het hart. Ons beeld van wie God is, ligt blijkbaar niet zo vast. Dat ligt aan ons. Niet aan God. Want God Zelf verandert niet. Hij blijft eeuwig Dezelfde.

Vanaf die ontmoeting kwam bij mij het verlangen op om meer bijbels zicht te krijgen op de vraag wie is God? Juist ook omdat ons Godsbeeld dikwijls zo bepalend blijkt te zijn voor onze omgang met God. Een verkeerd Godsbeeld vertaalt zich dan door naar de praktijk van het geestelijke leven. Een eenzijdig beeld van God kan desastreuze gevolgen hebben. Voor de een kan ‘het Opperwezen’ onbereikbaar ver weg zijn, terwijl voor een ander ‘die lieve Vader’ alles goed vindt. Daarom is het zo nodig om te ontdekken wat God van Zichzelf zegt in Zijn Woord. Want in de Schrift heeft God Zichzelf bekendgemaakt. Daarin kunnen we lezen wie God is en hoe God is.

Een boek over Gods eigenschappen vraagt dus steeds terug te gaan naar de Schrift. Daarin toont de HEERE Zijn grootheid, Zijn heerlijkheid en Zijn majesteit. Elke keer weer kom je dan tot verrassende ontdekkingen. Bij het schrijven van m'n boek Wie is aan U gelijk? 
raakte ik meer dan eens verwonderd over God. Het werd voor mezelf ook tot lering en tot troost. Het gebeurde wel eens dat het me op de knieën bracht en verwonderd deed uitroepen: ‘Hoe groot zijt Gij!’

Die bewuste middag bleef dat kleine meisje aanvankelijk naast haar moeder op de bank zitten. Zo hoorde ze het gesprek dat haar ouders voerden met de dominee. Op een bepaald ogenblik stond ze op en pakte ze de tekening van mij af. Tot onze verbazing scheurde ze het blad middendoor. ‘Mama, ik moet een nieuw blad, een groter blad’, riep ze. ‘Waarom dan?’ vroeg haar moeder. ‘Nou’, zei het meisje, ‘God is nog veel groter dan ik Hem eerst getekend had.’

Mijn hart sprong op. Dit was meer dan kinderwijsheid!

Boeken van deze auteur


Boeken staan alfabetisch gesorteerd op titel.


Pagina 1 van 2  
12 volgende
 • De enige troost - deel 1

  Uitslag, ds. A.C.;

  € 6,50

 • De enige troost - deel 2

  Uitslag, ds. A.C.;

  € 6,50

 • De enige troost - deel 3

  Uitslag, ds. A.C.;

  € 6,50

 • De enige troost - deel 4

  Uitslag, ds. A.C.;

  € 6,50

 • De enige troost - deel 5

  Uitslag, ds. A.C.;

  € 6,50

 • De enige troost - deel 6

  Uitslag, ds. A.C.;

  € 6,50

 • Dicht bij Dordt

  Uitslag, ds. A.C.

  € 19,90

 • Elke dag Moederdag

  Uitslag, ds. A.C.;

  € 13,90

 • Elke dag Vaderdag

  Uitslag, ds. A.C.;

  € 13,90

 • Sleutel & spiegel

  Uitslag, ds. A.C.

  Bedrag niet beschikbaar

Pagina 1 van 2  
12 volgende