» Homepage

Inhoud workshops kinderboeken schrijven

 

Voorbereiding:

Als voorbereiding op de workshops krijgen de deelnemers een pakket thuisgestuurd met daarin een kinderboek, lesmateriaal en opdrachten.

 

Workshop 1: Zet je verhaal in de steigers

Onderwerpen: Onderwerp – thema – doelgroep – plot – problematisering – schrijfplan – de juiste instelling

 

Workshop 2: Hoe laat je de lezer in het verhaal geloven?

Onderwerpen: Karakterisering – perspectief – tijd – ruimte – research - uitwerking gebeurtenissen

 

Workshop 3: Je werkmateriaal: taal

Onderwerpen: Dialogen – taalgebruik – vertelstijl – interpunctie - gebruik directe rede - show, don’t tell - spreektaal vs. schrijftaal

 

Workshop 4: Betrek je lezer bij het verhaal

Onderwerpen: Spanning – humor – emotie - christelijk element

 

Afsluiting:

Op de afsluitende middag zal de redacteur jeugdboeken, Marija Veldhoen, uitleggen hoe een goed manuscript moet worden aangeleverd.

Deelnemers kunnen tijdens een high tea de ervaringen over het schrijfproces met elkaar uitwisselen. Er is tijd voor praktische vragen.