De Christenreis

4 1e druk 2010 2e druk 2016 © 1983 Jean Watson Published in 2007 by Christian Focus Publications Ltd, Geanies House, Fearn, Tain, Ross-shire, Scotland. © 2010 Den Hertog B.V., Houten (Nederlandse editie) ISBN 978 90 331 2350 4 Naverteld door Jean Watson Vertaald door Marija Veldhoen-van Welie Geïllustreerd door Vic Mitchell Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==